ICP-OES

DMA

Belirlenen bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak malzemelerin viskoelastik özelliklerinin ölçümünde ve elastik-viskoz modül değerleri ile malzemenin mekanik özellikleri ve Tg değerlerinin edinilmesinde kullanılır.

Teknik Özellikler

Sıcaklık Aralığı: -170°C / 600°C
Isıtma Hızı: 0,01°C - 20°C
Frekans Aralığı: 0,01 Hz – 100 Hz
Çalışma Modları Tension, Compression, 3 Point Bending, Shear, Single Cantilever, Dual Cantilever

  • Camsı geçiş sıcaklığı (Tg) tayini
  • Elastisite modülü hesaplama
  • Sönümleme katsayısı hesaplama
  • Modülüs ve tan delta değerlerini tayini