İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon


Altyapı ve laboratuvar olanaklarını ileri teknoloji alanında geliştirerek ülke kalkınmasında önemli yer tutan sektörlere, bilimsel yayın ve dış destekli projelere, temel araştırmalar ve ürün/üretim için gerekli test ve analiz hizmetlerini verip Türkiye'nin önder laboratuvarları arasında yer almak.

Vizyon


Üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında bilim ve teknolojinin gelişmesi için ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji düzeyinde cihazları bünyesinde bulundurarak farklı tematik alanlarda çalışma olanakları sunmak,
Merkezde bulunan kaliteli insan gücünün sürekli eğitimini sağlayarak ve bilgi birikimini artırarak verimli ve etkin bir çalışma ortamı yaratmak,
Disiplinler ve kurumlararası çalışmalar ile üniversiteler ve diğer kuruluşların ulusal/uluslararası projelere ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmak,
Ulusal ve uluslararası standartlara uygun akreditasyon belgesini almak için çalışmalar yapmak merkezimizin hedefleri arasındadır.Kalite Politikası

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak; yönetim sistemimizi; TS EN ISO / IEC 17025: 2017 standardının ve ulusal ve uluslararası standart metotların gerekliliklerini yerine getirerek yeterli donanım, yetkin ve eğitimli personelimiz ile müşterilerin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek deney hizmeti vermeyi, iyi bir mesleki, teknik uygulama ile doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde, müşterilerimizin tescilli haklarının ve bilgilerinin korunmasında tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda, ilk defada ve en kısa sürede sonuç vererek deney hizmetimizin kalitesini arttırmayı, hizmet kalitemiz konusunda ödün vermemeyi, sürekli iyileşmeyi ve kalitemizi yükseltmeyi, kalite sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve laboratuvarın yeterliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermeyi, yönetim ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla birlikte sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarını gerçekleştirerek ve müşteri taleplerinin de dikkate alarak sürekli hizmet kalitesini iyileştirmeyi, geliştirmeyi, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt ederiz.