ICP-OES

Optik Emisyon Spektrometresi

FESEM

Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu

IC

İyon Kromatografisi

HPLC

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi

GC/MS

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi

XRD

X-Işını Difraktometresi

XRF

X Işını Floresans Spektrofotometresi

UV Spektrofotometre

UV Absorbsiyon Spektroskopisi

ICP-MS

İndüktif Eşleşmiş Plazma ve Kütle Spektrometresi

TOC

Toplam Organik Karbon Tayini Cihazı

LC/MS-MS

Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi

DMA

Dinamik Mekanik Analizör Cihazı

DSC

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı

STA

Simultane Termal Analiz Cihazı

FT-IR

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi