FT-IR

FT-IR

FTIR Spektrum Cihazı organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır. Optik izomerler dışında bütün bileşiklerin IR spektrumu birbirinden farklıdır. FTIR, her dalga boyunu tek tek taramak gerekmediği için spektrum birkaç saniyede kaydedilir ve yarık veya prizma kullanılmadığı için duyarlık değişmeden yüksek ayırmalı spektrum elde edilir.

Teknik Özellikler

Spektrum Aralığı: 4000-400 cm-1
ATR: Var

  • Organik bileşik tanımlama
  • Yüzde derişim
  • Malzeme tanımlama
  • Kalite kontrol
  • Spektroskopi
  • Polimer testi