ICP-OES

GC-FID-MS

Gaz Kromatografi-alev iyonlaştırma detektörü-kütle spektrometresi (GC-FID-MS) ayrışmadan buharlaşabilen bileşiklerin ayrımı ve analizi için analitik kimyada kullanılan kromatografinin yaygın bir türüdür. Buhar-fazı kromatografisi ve gaz-sıvı ayırma kromatografisi olarak da bilinmektedir. Yaygın olarak, belirli bir maddenin saflığını test etmek veya farklı bileşenlerden oluşan bir karışımı ayırmak (ayrıca bu bileşenlerin göreceli miktarlarını tespit edilebilmek) için kullanılır. Merkezimize kazandırılan Thermo Scientific Trace 1300 GC sistemi çevre, gıda güvenliği, toksikoloji gibi birçok sektörde kullanılan bir cihazdır. Thermo Scientific Trace 1300 GC sistemi sahip olduğu FID ve ECD dedektörler ile özellikle uçucu organik ve klorlu bileşiklerde üstün performans sağlar.

Biyokimya, biyoteknoloji, petrokimya, farmakoloji, bitkisel yağlardan sterollerin ayrılmasında, genetik çalışmalarda, gıdalarda yağ asidi tayini ve bazı pestisitlerin analizlerinde, adli tıp toksikoloji laboratuvarlarında, amino asitlerin kalitatif ve kantitatif tayininde temiz su, atık su, katı atık ve atık yağ numunelerinde düşük miktarlardaki mineral yağ ve hidrokarbonların belirlenmesi amacıyla ayırma ve analiz için kullanılmaktadır. GC’nin endüstride çok kullanılmasının nedenlerin başında, izomerler dahil çok karmaşık örneklerin bileşenlerine ayrılabilmesi, hızlı bir şekilde sonuç alınabilmesi, çok az düzeyde (mikrolitre) örnek gerektirmesi, sistemin çok düşük buhar basıncı gösteren örneklerde bile kullanılabilmesi, diğer aletli analiz yöntemlerine oranla daha güvenilir ve basit aletlerle analizlerin yapılabilmesi, nitel ve nicel olarak daha duyarlı sonuçların elde edilmesi ve genellikle bu sonuçların yorumlarının kullanılması, sanayi için anında analiz yapılabilecek Gaz Kromatografisi cihazlarının geliştirilmiş olmasıdır.

Teknik Özellikler

Mode: EI kaynağı; FS, SIM ve FS/SIM, CI kaynağı; PCI ve NCI
İyon Kaynağı Sıcaklığı: 150–350 °C
Kaynak Tipi: Advanced Electron Ionization (AEI)
Kütle Filtresi: Dual-Stage Mass Filtre
Kütle Aralığı: 1.2–1110 u
Dedektör: Triple Off-Axis Detector
Tarama Kapasitesi: Hızlı kuadrupol tarama 20000 U/s üstü

  • Uçucu yağ analizi
  • Farmakolojik araştırma
  • Flavonoid analizi
  • Yağ asidi analizi
  • Pestisit analizi
  • Toksikoloji çalışmaları
  • Hidrokarbon tespiti
  • Kozmetik ürün analizi