ICP-OES

IC

İyon Kromatografi Cihazı (IC) özellikle anyon analizlerinde tercih edilmekte ve cihazda sabit faz olarak anyon değiştirici reçineler, hareketli (mobil) faz olarak ise bazik çözeltiler kullanılmaktadır. Analiz edilecek anyonlar, sabit fazla etkileşmeleri sebebiyle bir süre alıkonulmaktadır. Örnekteki bileşenler kolon boyunca farklı hızda ilerleyerek farklı zamanlarda iletkenlik dedektörüne ulaşmakta ve çıkan sinyallere göre miktarları belirlenir. Bu sistem ile çevre, gıda, ilaç ve endüstriyel faaliyet gösteren alanların ihtiyaç duyduğu anyon analizleri yapılmaktadır. Cihazımızda çözünmüş olarak getirilen numunelerde kantitatif olarak F-, CI-, NO2-, Br-, NO3-, PO43-, SO42- iyonlarının analizleri gerçekleştirilebilmektedir.

Teknik Özellikler

Pompa Basıncı: 0-35 MPa (0-5000 psi)
Akış Hızı Oranı: 0.00-5.00 ml/min
Akış Hassasiyeti : <0.1%