ICP-OES

ICP-MS

İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometre (ICP-MS) cihazı ile çok sayıdaki elementin nitel ve nicel analizlerini eşzamanlı olarak analizi yapılabilmektedir. ICP-MS cihazımız; İndüktif Eşleşmiş Argon Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS) olmak üzere iki ünitenin bileşiminden oluşmaktadır. Numunedeki elementler plazmada iyonlaştırıldıktan sonra kütle spektrometresine gönderilir ve burada kütle/yük oranlarına göre ayrılarak hızlı, hassas ve doğru bir şekilde ölçülür. Cihazın kurulum ve test aşamaları tamamlanmış olup cihaz analiz/test hizmeti verebilecek haldedir. Yaygın olarak kullanım alanları arasında metal, toprak ve sediment, içme ve atık suları, sanayi atıkları, plastik, petrokimya, gıda, bitki biyolojik sıvılar yer almaktadır. Cihaz katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, hassas ve doğru biçimde, kalitatif ve kantitatif olarak ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniği sunmaktadır. Cihazımızda birçok element için gözlenebilme sınırı ppb’nin (µg/L) altındadır.

Teknik Özellikler

Birincil gaz: Argon (%99 saflık)
Interferans Giderici Çarpıştırma Hücresi ve gazı : Helyum (%99 saflık)
Kütle Filtresi ve Dedektörü: Kuadrupol, Dual mode
Kütle Aralığı: 5-279 amu
Gözlenebilme sınırı: ng/L