ICP-OES

ICP-OES

İndüktif Eşleşmiş Argon Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi sulu çözeltilerde çözünmüş haldeki elementlerin analizlerinde kullanılan bir yöntemdir. Cihazın çalışma prensibi elektromanyetik indüksiyonla yüksek sıcaklıklara (6000-10000 ºK) ulaştırılan argon plazması tarafından örneğin uyarılması, uyarılan elementlerin yaydıkları spesifik dalga boylarına ve emisyon şiddetine göre belirlenmesine dayanır.

Bu şekilde birçok elementin nitel ve nicel analizleri yapılır. Çift yönlü görüntüleyici optikleri (aksiyal ve radyal) içeren dedektör sistemi sayesinde geniş bir doğrusal aralıkta ve ppb-ppm hassasiyetinde analizler yapılabilmektedir. Cihazımız uygulama alanı olarak; çevre, sanayi, biyoloji, kozmetik ve gıda alanında hizmet verebilmektedir. ICP-OES'te çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir.

Teknik Özellikler

Yakma gazı: Argon (%99 saflık)
Dedektör: Emisyona duyarlı (CCD dedektör)
Gözlenebilme sınırı: µg/L

1 ALTIN
16 İRİDYUM
2 ALİMİNYUM 17 KADMİYUM
3 ARSENİK 18 KALAY
4 BAKIR 19 KALSİYUM
5 BARYUM 20 KOBALT
6 BİZMUT 21 KROM
7 BOR 22 LİTYUM
8 ÇİNKO 23 MAGNEZYUM
9 DEMİR 24 MANGAN
10 FOSFOR 25 NİKEL
11 GALYUM 26 PALADYUM
12 GERMANYUM 27 POTASYUM
13 GÜMÜŞ 28 SELENYUM
14 SİLİSYUM 29 STRONSİYUM
15 SODYUM 30 TELLÜR