STA

STA

Simultane Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ve Termogravimetrik Analiz Cihazı ile malzemelerin ağırlık değişimi ve ısı akışı eş zamanlı olarak sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak ölçülmektedir. Böylece malzemelerin termal kararlılıkları, polimer-polimer veya polimer-katkı maddesi etkileşimleri, malzeme içindeki nem ve uçucu bileşenler ya da katkı maddelerinin oranları belirlenmektedir.

Teknik Özellikler

Sıcaklık Aralığı: Oda sıcaklığı - 1600°C
Isıtma Aralığı: 0,001°C – 50°C/dak
Vakum Sızdırmaz: 10-2 mbar
Sıcaklık Çözünürlüğü: 0,001°C
Terazi Çözünürlüğü: 0,1 µg/saat
Maksimum Numune Ağırlığı: 35000 mg (kroze dahil)

  • Camsı geçiş, erime, kristallenme, bozulma sıcaklığı
  • Faz değişimi
  • 200-1500°C arasında Cp (Isı kapasitesi) ölçümü
  • Kütle kaybı