ICP-OES

TOC

Toplam Organik Karbon, bir su sistemindeki organik (karbon bazlı) yabancı maddelerin ölçümünü tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Organik yabancı maddeler çok çeşitli kaynaklardan gelebilir, çünkü "organik maddeler"; şeker, sakkaroz, alkol, petrol, PVC yapıştırıcı, plastik bazlı türev ürünler vb. bileşiklerdir. Organik maddeler besleme suyunda da bulunabilir. Organik maddeler, su saflaştırma veya su dağıtım sistemi içindeki çeşitli bileşenlerin filtre edilmesinden veya dökülmesinden ileri gelebilir. Organik maddeler su sistemindeki biyofilm (bakteri) oluşumundan ileri gelebilir.

Genel olarak organik yabancı maddeler iyonik değildir, dolayısıyla da standart iletkenlik ölçümleri ile tespit edilemezler.Bundan dolayı, bir ultra saf su sisteminde yüksek dirençlilik (düşük iletkenlik) ölçümleri, yüksek düzeylerde kontaminasyondan yüksek düzeylerde TOC tespit edilemeyebilir. Yüksek düzeylerde TOC; Su saflaştırma sistemlerini bozmak, yarı iletken verimini azaltmak, farmasötik karışımları kirletmek, elektrik ve buhar üretme ekipmanlarına hasar verebilir.

Çeşitli su tesislerinde, besleme sularında, su saflaştırma ve dağıtma ünitelerinde başvurulan başlıca su analiz yöntemlerinden biri olan TOC, sudaki organik maddelerin yüksek sıcaklıklarda, katalitik olarak yakılması ve karbondioksit gazı haline getirilerek açığa çıkan karbondioksit gazı miktarı ile su örneğinde bulunan toplam organik karbon miktarını tespit edebilmektedir.

Teknik Özellikler

Ölçüm aralığı: 4 ppb ile 50 ppm
Hassasiyet: <1% RSD
Doğruluk: ±2% veya 0.5 ppb

  • Farmakoloji
  • Atık su analizi
  • Organik ve inorganik karbon
  • Toplam karbon tayini
  • Su örnekleri
  • Veterinerlik ilaç kalıntı analizleri