ICP-OES

UV

Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının ölçülmesidir. Işığın şiddetinin azalması absorplamanın arttığını gösterir. Örneğin derişimi belirli bir dalgaboyundaki absorpsiyonunu ölçerek bulunur. UV-Vis spektroskopi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Birçok molekül UV veya Vis dalgaboylarını absorplar ve farklı moleküller farklı dalga boylarını absorplarlar. Bir absorpsiyon spektrumu molekülün yapısını gösteren birçok absorplama bantlarından oluşmaktadır. Su kalite analizlerinde, biyokimyasal analizlerde ve muhtelif kimyasal maddelerin analizlerinde kullanılabilir.

Cihazın optik sistemi Single Beam ( Grating 1200 lines/mm ) fakat Double-Beam teknolojisinde olduğu gibi cihaz devamlı blankten ölçüm alarak numuneden blank değerini çıkarmaktadır. Cihazın dalga boyu sınırı 190-1100nm arasında, bu dalga boylarında kullanılmak üzere kolayca değiştirilebilen soketli Tungsten-Halogen tip lamba ve döteryum lambaya sahiptir. Her lamba uygun dalga boyunda otomatik olarak devreye girmekte ve optik ayarını otomatik olarak yapmaktadır.

Teknik Özellikler

Dalga Boyu Tarama Aralığı: 190-1100 nm
Dalga Boyu Hassasiyeti: 0.1 nm
Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği: <±0.1
Tarama Hızı: max 6000 nm/sec
Fotometrik aralık Absorbans: -4 A ile 4a
Işın kaynağı: Döteryum (D2) lamba

  • Fotometrik (Abs, %T, Conc. Test)
  • Dalgaboyu Tarama
  • Kantitatif Ölçüm
  • Kinetik Ölçüm
  • Çoklu dalgaboyu
  • Absorbans ölçümü